Đế đánh bóng 5 inch

170,000

  • Tên sản phẩm: Đế đánh bóng 5 inch
  • Màu: vàng
  • Ưu điểm: Không biến dạng
  • Phớt đế: 5in – 125mm trục m10 ( đường kính ren 10mm)