Đế đánh bóng 6 inch

190,000

  • Tên sản phẩm: Đế đánh bóng 5 inch
  • Màu: vàng
  • Ưu điểm: Không biến dạng
  • Phớt đế:  6in – 150mm trục M16 (đường kính ren 16mm)