Phốt lông cừu một mặt 9 Inch 3M™05711

350,000

  • Loại bỏ vết xước do giấy nhám
  • Phớt đánh bóng dễ dàng thao tác
  • Cấu trúc sợi len không xoắn
  • Phớt lông cừu nhanh chóng đem lại hiệu quả xử lý bề măt.
  • Sử dụng với dung dịch đánh bóng phá xước