Tấm lọc chắn cát rửa xe

150,000 90,000

  • Model: LCC1
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Giúp cho các chất bẩn nằm dưới  xô
  • Tránh cho cát sói tiếp xúc với xe là chầy xước sơn xe
  • Kích thước: 266 x 65mm